top of page

Bemanning - talant you can trust!

Våra kunder är hela besöksnäringen i Sverige men främst hotell, restauranger och storkök som har behov av kvalificerad personal. 


Restaurangsupport har som mål att leverera utbildad personal med god erfarenhet inom sitt specifika yrkesområde. 

Vi strävar efter en god arbetskultur där våra medarbetare känner sig sedda, har möjlighet att utvecklas och trivs på jobbet. 

Get in Touch
Woman Chef
Bemanning - när du behöver som mest!: Employers
bottom of page